12kk Kuntosalijäsenyys (toistuva korttiveloitus)

12kk sitova sopimus. Koko päivän kuntosalikortti klo 04.30-24:00 

Olen tutustunut Power Center Oy:n verkkokaupan ehtoihin sekä asiakassopimusehtoihin ja suorittamalla maksun hyväksyn ne. 

44,90 € / Valitse 8,87 sis. alv 10,00 %

POWER CENTERIN SOPIMUSEHDOT

 1. Jäsensopimusasiakkuus on henkilökohtainen ja voimassa sopimukseen merkityn sopimuskauden 12 kk tai 24 kk tai ilman sitoutumista. Jäsenyys jatkuu aloituskauden jälkeen automaattisesti toistaiseksi voimassaolevana sopimuksena, 4 viikon irtisanomisajalla ko. ajankohdan hinnaston mukaisin hinnoin. Mikäli aloituskauteen sisältyy tarjous (ts. aloituskausi on edullisempi kuin voimassa olevan hinnaston mukaan olisi), irtisanoutuminen on mahdollista vasta aloituskauden jälkeen. Uusille jäsenille osoitetut aloitustarjoukset eivät koske kuntokeskukseen palaavia asiakkaita, ellei näin erikseen ilmoiteta.Asiakkuus jatkuu kaikissa sopimuksissa määräaikaisuudenkin jälkeen automaattisesti tai niin kauan, kun asiakkuuteen liittyvät maksut on suoritettu eikä sopimusta ole kirjallisesti irtisanottu. 
 2. Mikäli asiakas irtisanoo jäsenyytensä ennen sopimuskauden päättymistä (12 kk tai 24 kk sitovissa sopimuksissa) perimme kertaluontoisen irtisanomismaksun 90 €. Irtisanomismaksu lähetetään erillisenä laskuna asiakkaan sähköpostiosoitteeseen. Kaikissa jäsenyyksissä (12 kk / 24 kk ja ilman sitoutumista) on 4 viikon irtisanomisaika sopimuksen irtisanomispäivästä lukien.  Jos jäsenyyteen on liitetty kuntosalin lisäksi ryhmäliikuntajäsenyys, on pelkän ryhmäliikunnan osuuden irtisanomisaika 6 kk ryhmäliikunnan aloituspäivästä.
 3. Jäsenyys on aina henkilökohtainen. Asiakkaan tulee todistaa henkilöllisyytensä sopimusta tehdessä. Alle 18-vuotiaan sopimuksen allekirjoittaa huoltaja, joka on vastuussa huollettavan harjoittelusta, maksuista ja siitä että huollettava käyttäytyy kuntokeskuksen tiloissa asiallisesti noudattaen myös tämän sopimuksen ehtoja ja sääntöjä. Yhteystietojen muutokset tulee heti ilmoittaa kuntokeskuksen henkilökunnalle sähköpostitse tai vaihtoehtoisesti asiakas voi muokata itse omia asiakastietojaan kirjautuneena powercenter.fi tai Power appiin. 
 4. Asiakas treenaa ja/tai käyttää kuntosalia sekä ryhmäliikuntatunteja omalla vastuullaan. Tämä koskee kuntosalia, ryhmäliikuntatiloja sekä muita kuntokeskuksen yleisiä tiloja sekä pukeutumis- ja peseytymistiloja. 
 5. Pyydämme ystävällisesti huomioimaan, että kuntosali- tai ryhmäliikuntakorteissa ei ole tauko- tai vaihto-oikeutta eikä palvelun käyttämättä jättäminen ei oikeuta mihinkään hyvityksiin, eikä sitä katsota irtisanoutumiseksi. Jos asiakkaalla on toistuva korttiveloitus ja asiakkaan korttia ei voida veloittaa, järjestelmä ilmoittaa siitä asiakkaalle. Järjestelmä yrittää veloittaa asiakkaan korttia kolmen päivän ajan, jonka jälkeen jäsenyys purkaantuu automaattisesti ja asiakkaalta peritään 90 € irtisanomismaksu. Tauolta ei voi irtisanoutua suoraan, vaan asiakkuuden tulee olla aktiivinen ennen irtisanoutumista, jolloin noudatetaan normaalia neljän viikon irtisanoutumisaikaa. Irtisanoutuminen tai jäsenyyden keskeytyminen astuu voimaan vasta, kun sopimuksen ehdot, irtisanoutumisaika, maksut ja muut asiaan liittyvät seikat on läpikäyty ja hyväksytty. 
 6. Asiakkuuden voi tarvittaessa tauottaa ainoastaan terveyssyistä tai armeijan takia ilmoittamalla asiasta sähköpostitse info@powercenter.fi. Ilmoitukseen tulee liittää lääkärin tai muun terveydenhuoltohenkilön todistus, josta ilmenee tauotuksen kesto, tai puolustusvoimien kutsuntatodistus. Tauotus tarkoittaa asiakkuuden tilapäistä keskeytystä, kuitenkin vähintään yhdeksi (1) ja enintään kahdeksitoista (12) kuukaudeksi. Olethan yhteydessä info@powercenter.fi välittömästi mikäli sairastut, niin tiedämme laittaa korttisi tauolle. Omavastuusi on aina kaksi (2) viikkoa. Sairaslomahyvitykset on käytettävä aina viimeistään 6 kk sisällä sairasilmoituksesta. Jo maksettuja maksuja, saldon lataus mukaanlukien, ei lähtökohtaisesti palauteta. 
 7. Jokaisesta e-laskusta tai sähköpostilla lähetetystä laskusta perimme laskutuslisän 1,50 € (sis. alv 24%, 1.9.2024 alkaen alv 25,5%) per lasku. Paperilaskusta, jonka toimitamme perinteisellä postilla, perimme laskutuslisän 7,00 € (sis. alv 24%, 1.9.2024 alkaen alv 25,5%) per lasku. Tämä laskutuslisä kattaa lisäkustannukset, jotka aiheutuvat laskujen manuaalisesta käsittelystä ja postituksesta. Laskutuslisän asiakas voi välttää kolmella tavalla: siirtymällä toistuvan korttiveloituksen asiakkaaksi, hyödyntämällä  liikuntaetua ennen laskun muodostumista tai maksamalla laskuja ennakkoon Power Centerin respaan sen aukioloaikoina. Liikuntaedun hyödyntäminen laskujen maksussa mahdollistaa maksujen suorittamisen suoraan liikuntaetutuottajalle mobiilisovelluksen avulla, ja tämän asiakas voi tehdä etänä käymättä asiakaspalvelussa. Tarkemmat ohjeet liikuntaetujen hyödyntämiseen saa nettisivuiltamme, asiakaspalvelustamme sen aukioloaikoina tai info@powercenter.fi. Toistuvan korttiveloitussopimuksen tekeminen onnistuu ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme sähköpostitse osoitteeseen info@powercenter.fi tai asioimalla suoraan asiakaspalvelussamme sen aukioloaikoina. Asiakaspalvelumme auttaa asiakkaita laskutuslisään liittyvissä kysymyksissä, toistuvan korttiveloitukseen siirtymisessä, laskujen maksamisessa tai liikuntaedun hyödyntämisessä. Kaikki irtisanoutumiset ja keskeytykset ja sopimuksen / palvelun muutokset hoidetaan sähköpostitse. Viestit tulee lähettää asiakaspalvelun osoitteeseen info@powercenter.fi
 8. Mahdolliset hinnanmuutokset ilmoitetaan jäsenistölle 2 kk ennen uuden hinnaston voimaan saattamista, jonka jälkeen hinnankorotus astuu voimaan automaattisesti. Kuntokeskus on velvollinen ilmoittamaan jäsenelle arvonlisäveromuutoksen tai mahdollisten muiden viranomaistoimien hinnoissa aiheuttamista muutoksista vähintään kuukautta ennen tällaisten muutosten siirtämistä jäsenen maksettaviin hintoihin.
 9. Avainkortti tai mobiilikulkutunniste on henkilökohtainen. Avainkortin tai mobiilikulkutunnisteen on oltava aina mukana tultaessa kuntokeskukselle. Jäsenen on pyydettäessä todistettava henkilöllisyytensä. Kadonneen avainkortin (lätkä) uusiminen maksaa kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisen hinnan. Avainkortin katoamisesta on välittömästi ilmoitettava kuntokeskuksen henkilökunnalle. Mikäli avainkorttia tai mobiilitunnistetta käyttää joku muu henkilö, eikä sen katoamisesta ole ilmoitettu kuntokeskukselle kirjallisesti, seuraa siitä kirjallinen huomautus ja jäseneltä peritään kutakin tällaista luvattomasti käyneen henkilön käyntikertaa kohden hinnaston mukainen kertamaksu kerrottuna viidellä. Mikäli rike huomautuksesta huolimatta toistuu, voidaan jäsenyys perua kokonaan. Tällöin suoritettuja maksuja ei makseta takaisin ja jäseneltä peritään jo erääntyneiden maksujen lisäksi loputkin irtisanomisajan loppuun mennessä erääntyvät maksut. 
 10. Asiakkaalla ei ole oikeutta päästää kuntosalin tiloihin muita henkilöitä. Jos asiakas tuo mukanaan henkilöitä, kenellä ei ole voimassa olevaa pääsyoikeutta Power Centerin tiloihin, asiakkaan pääsyoikeus katkaistaan välittömästi eikä mahdollisesti etukäteen maksettuja jäsen- tai korttimaksuja hyvitetä asiakkaalle millään tavalla.
 11. Maksujen viivästymisestä on kuntokeskuksella oikeus periä asiakkaalta korkolain mukainen viivästyskorko ja muistutusmaksut. Mikäli lasku joudutaan siirtämään perintään, maksaa asiakas perimiskulut. Mikäli jäsen huomautuksesta huolimatta laiminlyö sopimuksen mukaiset maksut, voidaan jäsenyys irtisanoa välittömin vaikutuksin. Jäseneltä peritään jo erääntyneiden maksujen lisäksi loputkin irtisanomisajan loppuun mennessä erääntyvät maksut.
 12. Yrityssopimuksissa sopijaosapuolet ovat Power Center Oy ja jäsen yksityishenkilönä. Mikäli jäsen eroaa yrityksen palveluksesta tai yritys lopettaa sopimuksen mukaisen osuuden maksamisen, on jäsen viimekädessä vastuussa yksityishenkilönä maksusuorituksista ja mahdollisista maksujen viivästymisistä aiheutuneista kuluista. Yrityslaskuissa maksuehto on 7 vrk netto.
 13. Pidämme yllä asiakasrekisteriä. Käsittelemme henkilötietoja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti, jota täydennetään ja täsmennetään kansallisella lainsäädännöllä. Kuntokeskuksen tietosuojaseloste on julkaistu verkkosivuillamme, sekä on nähtävissä kuntokeskuksella pyydettäessä.

Tämän tuotteen laskutus tapahtuu toistuvalla korttiveloituksella, jossa jäsenyys veloittuu asiakkaan maksukortilta automaattisesti kuukausittain.

Toistuva korttiveloitus vaatii toimiakseen VismaPay:n maksuvälittäjänä.